Browsed by
Categoria: Barzellette siciliane

Euro

Euro

Una signora telefona al dottore e dice:
– Dutturi dutturi me figghiu si manciau 1 euru lei pensa ca mori?
Il dottore risponde:
– Signuruzza in Italia s’ana’ muccatu i miliardi e ancuora su tutti vivi.